A Biospirál-2006 Kft. az MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont kutatói által 2006-ban alapított spin-off vállalkozás. A vállalkozás fő tevékenysége kutatás-fejlesztés és biotechnológiai szolgáltatás. Fő profilja fehérje konformáció megváltozásával járó neurodegeneratív betegségek diagnosztikájában és terápiájában alkalmazható új módszerek fejlesztése. A Biospirál technológiája a Szegedi Biológiai Kutatóközpont fehérje konformációs betegségeket vizsgáló kutatócsoportjának tudományos eredményeire épül, a cég a kutató csoport által kidolgozott új módszereket fejleszti piacképes technológiákká.

A vállalkozás eddigi tevékenysége során egyetemi tanszékekkel, akadémiai intézetekkel, valamint Kooperációs Kutatóközpontok kutatócsoportjaival alakított ki együttműködéseket és indított közös kutatási projekteket.

A Biospirál Kft. molekuláris biológiai anyagokat, plazmidokat, rekombináns fehérjéket és specifikus fehérjéket, fluoreszcens markereket kifejező sejtvonalakat is állít elő, megrendelésre is.
A vállalkozás managementje 2011-ben megújult, Bt-ből Kft-vé alakult, és az új ügyvezető Gulyás Ágnes vezetésével gyors fejlődésnek indult. Szélesedett termékei köre és több pályázaton is sikerrel szerepelt, egyedül illetve konzorciumban, ami segítséget nyújtott műszerparkja fejlesztéséhez.