GOP-1.1.1-11-2012-0006 „Piacorientált kutatás-fejlesztés a Biospirál-2006 Kft-nél”

 

Kedvezményezettek:
Biospirál-2006 Kft.: 6726 Szeged, Temesvári körút 62.
Szegedi Biológiai Kutatóközpont: 6726 Szeged, Temesvári körút. 62.
A projekt az Új Magyarország Fejlesztési Terv, Gazdasági Operatív Program keretében valósult meg a Magyar Állam és az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával.

A projekt kivitelezésének ideje: 2012. január 1-től 2014. szeptember 30-ig.
A projekt összköltsége: 370.520.000 Ft (ebből támogatás: 272.942.000 Ft).

Projekt leírása
A szivacsos agysorvadás megbízható diagnosztizálása jelenleg sajnos csak posztmortem lehetséges, mivel az ilyen betegségeket kísérő prion fehérje formákat kizárólag halott egyedekből lehet kimutatni. Éppen ezért nagy jelentősége lenne, ha lehetővé válna a betegség kimutatása minimálisan invazív eljárás során, például vér- vagy vizeletmintából. Ennek végrehajtásához a jelenlegi detektálás érzékenységét nagy mértékben kell növelni. A projekt célja olyan érzékeny diagnosztika létrehozása, amely képes a szivacsos agysorvadás során képződő prion fehérje multimereket specifikusan detektálni a jelenlévő prion fehérje monomerek mellett. Ennek alapja a Szegedi Biológiai Kutatóközpont nemzetközi együttműködésben kidolgozott multimer-specifikus ELISA módszere. Az alapelv túlmutat a szivacsos agysorvadás detektálásán és más fehérje aggregátumok/multimerek lerakódásával járó neurodegeneratív betegségek diagnosztikájában is ígéretes lehet, így alkalmas lehet például az Alzheimer-kór diagnosztikájában való alkalmazásra is.

A Biospirál-2006 Kft. a Szegedi Biológiai Kutatóközponttal együttműködve ezt a multimer-specifikus ELISA módszert kívánja iparilag hasznosítható, piacképes eljárássá alakítani és továbbfejleszteni.