Támogatási szerződés száma: GINOP-2.1.7-15-2016-00584

Kedvezményezett:                  Biospirál-2006. Fejlesztő és Tanácsadó Kft.

Projekt címe:                            „Háttérmentes DNS-módosító rendszer kifejlesztése”

Megvalósítás helyszíne:            6726 Szeged, Temesvári körút 62.

Projekt kezdet:                         2017.06.01

Projekt fizikai befejezése:          2019.06.19

A támogatás intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 60.24 %-a

A projekt összköltsége:             215.325.737 Ft (ebből támogatás: 129.719.722 Ft).

Projekt összefoglalása

A kutatási terv célja szolgáltatás prototípusának kifejlesztése. A szolgáltatás tartalma genom módosítások megrendelésre történő megtervezése és kivitelezése, transzgenikus sejtek létrehozására. A transzgenikus sejtek létrehozása többek között betegségek modellezésére (gyógyszerjelölt vegyületek teszteléséhez, illetve a betegség lefolyásának kutatásához, molekuláris szintű megértéséhez) nyújt kivételes lehetőséget. Transzgenikus sejtek egy további alkalmazása nagy kapacitású expressziós rendszerek létrehozása fehérje- és peptid-alapú rekombináns készítmények előállításához. Ehhez a tevékenységhez új elven működő és új genom módosító eszközöket fejlesztünk ki, amelyek segítségével magasabb színvonalú és hatékonyságú szolgáltatást tudunk biztosítani a konkurenciával összemérhető áron. A magasabb minőség elsősorban a kifejlesztett új genommódosító eszközök magas specificitásán és hatékonyság növekedésén alapul. A magas specificitás azt jelenti, hogy olyan genomi helyeken, ahol nem szándékozunk módosítást véghez vinni, egyáltalán nem, vagy jelentősen csökkent mértékben történik szekvenciális módosulása a genom DNS-ének.