Projekt azonosító száma: GINOP-1.2.8-20-2020-02038

Kedvezményezett: Biospirál-2006. Fejlesztő és Tanácsadó Kft.

A projekt címe: Kapacitás fejlesztés a Biospirál Kft-nél.

A projekt összköltsége: 25 747 494,- Ft

Támogatás összege: 18 023 246,- Ft

A támogatás mértéke: 70%

Megvalósítás helyszíne: 6726 Szeged, Temesvári krt. 62.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2020.09.01.

A projekt bemutatása

A vállalkozás részint saját kutatásokat folytat a fehérje konformáció megváltozásával járó neurodegeneratív betegségek diagnosztikájában és terápiájában, részint megrendelésre végez kutatási szolgáltatásokat, állít elő DNS konstrukciókat, tisztított fehérjét és speciálisan módosított sejteket. Ez utóbbi tevékenység során egyre gyakrabban szükséges betegség modellek előállítása és tesztelése. A vásárolni kívánt fluoreszcencia-aktivált citométer (fluorescence-activated cytometer, FACS) ebben nyújt hatékony segítséget. A készülékben a sejtek egy vékonycsőben áramolnak olyan sebességgel és sűrűségben, hogy egy lézer előtt elhaladva a gerjesztett fluoreszcens fény mindegyik sejtben detektálható legyen. A sejtek a kísérlet céljainak megfelelően olyan fehérjét, illetve fehérjéket tartalmaznak, amelyek fluoreszkálnak az általunk kívánt színben. Ezeknek a sejteknek a monitorozásával és megszámolásával értékes információkhoz jutunk a kísérletes modell működésére vonatkozóan.